Husbesiktning i Västerås

Om du nyss köpt ett hus, ska renovera det eller vill sälja är det viktigt att göra en husbesiktning. Hos oss på Mälardalens Bygg & Projektsupport utför vi ett flertal olika husbesiktningar i Västerås för både privatpersoner, brf:er och företag. Vi gör grundliga och professionella besiktningar av hus, oavsett om det gäller inför köp, försäljning eller underhåll av din fastighet. Alltid med detaljerat besiktningsprotokoll och utförda av auktoriserade besiktningsmän. 

Kontakta oss

Varför en husbesiktning är A och O

En husbesiktning är till för att få nys om husets eller fastighetens nuvarande skick, brister och framtida underhållsbehov. Att besikta ett hus ger dig som husägare, köpare eller säljare en klar bild av vad du kan förvänta dig och vilka åtgärder som kan behövas. Genomgången kan innefatta hela huset eller fastigheten - men också bara enskilda delar av det som tak eller fasaden. Efter besiktningen gör man ett besiktningsprotokoll som blir ett skriftligt bevis på alla brister och risker. På så vis får man en tydligare bild över vad som bör vara prio i en renovering. Det går även att skapa en underhållsplan för framtida underhåll och reparationer, något som är viktigt för många bostadsrättsföreningar. 


Det finns flera tillfällen när du bör besiktiga ett hus:

  • Besikta hus vid köp - För att skydda dig från oväntade kostnader och problem, är en husbesiktning före köp ett måste. Om du ska besiktiga hus som köpare är du varmt välkommen att kontakta oss.
  • Husbesiktning inför försäljning - Att besikta huset innan försäljning hjälper dig att presentera din fastighet i sitt bästa skick och minimerar risken för framtida anspråk från köparen.
  • Som en del av regelbundet underhåll - Regelbundna husbesiktningar hjälper dig att upptäcka och åtgärda problem i tid, vilket sparar både tid och pengar i längden.

Varianter av husbesiktningar

Husbesiktningar har många namn. Hos oss kan du exempelvis boka överlåtelsebesiktning i Västerås, okulärbesiktning och fastighetsbesiktning. Allt beroende på dina behov och situation.

 

  • Överlåtelsebesiktning. Det är standardproceduren vid köp och försäljning av fastigheter. Överlåtelsebesiktningen kan göras av köparen eller säljaren och sker i samband med att bostaden överlåts till en ny person. En överlåtelsebesiktning ger en omfattande överblick över fastighetens skick och uppmärksammar eventuella brister eller problem som behöver åtgärdas. Överlåtelsebesiktningkan göras för både villa och lägenhet.
  • Okulär besiktning. En okulär besiktning innebär en visuell granskning av fastigheten invändigt och utvändigt. Kort sagt använder besiktningsmannen sina ögon för att skanna av vad som verkar vara viktigt att åtgärda. Det är en startpunkt för att få en översiktlig bedömning av fastighetens skick och en del av Mälardalens Bygg & Projektsupports överlåtelsebesiktning.
  • Fastighetsbesiktning. För brf:er och företag som söker en djupgående genomgång av huset är fastighetsbesiktning eller fastighetsinspektion rätt val av husbesiktning. Den innefattar en grundlig undersökning av allt från byggnadens struktur till tekniska installationer och markförhållanden.

Besiktning av hus privat, för brf:er och fastighetsägare

Oavsett om du är en privatperson, en del av en bostadsrättsförening (brf) eller fastighetsägare är en professionell husbesiktning en kritisk del av fastighetsunderhållet och förvaltningen.

 

Besikta hus privat

För privatpersoner ger en husbesiktning en djupgående insikt av bostadens skick och gör att man hinner upptäcka fel innan man köper eller säljer. Som säljare blir det ett sätt att lägga korten på bordet gentemot köparen så att denne vet vad hen har att vänta sig. Sedan kan köparen begära en köpargenomgång som görs av besiktningsprotokollet efter husbesiktningen. För överlåtelse av bostad är det aktuellt med en överlåtelsebesiktning av bostadsrätt eller hus.

 

Besiktiga hus för brf:er

Bostadsrättsföreningar kan dra nytta av regelbundna husbesiktningar för att säkerställa att alla gemensamma utrymmen och byggnadsdelar upprätthåller högsta möjliga standard, vilket skyddar medlemmarna och bidrar till en tryggare boendemiljö. Här är också en underhållsplan ett nyckeldokument så att föreningen i framtiden vet vad som bör göras och när.

 

Fastighetsbesiktningar för företag

För företag med fastighetsinnehav är husbesiktningar avgörande för att upprätthålla fastighetens värde, säkerställa arbetsmiljön och förebygga kostsamma reparationer. Vi anpassar våra fastighetsbesiktningar för att möta de unika behoven hos varje kundgrupp, med fokus på noggrannhet, tillförlitlighet och transparent kommunikation.

 

 

Kontrollansvarig enligt PBL

Vanligtvis är det nödvändigt att ha en eller flera kontrollansvariga när det gäller projekt som behöver bygglov, rivningslov, marklov eller ska anmälas. Det finns dock undantag till varje regel och detta gäller även för närvaron av kontrollansvariga. För vissa mindre komplexa projekt där det bedöms att byggherren kan hantera sina åtaganden utan hjälp, är det inte obligatoriskt att ha en kontrollansvarig.


Vårt team inkluderar medarbetare som är godkända som kontrollansvariga enligt nuvarande Plan- och bygglagen (PBL), redo att bistå dig som byggherre genom hela byggprojektet. Vi skapar detaljerade kontrollplaner kompletterade med checklistor för att garantera att alla relevanta föreskrifter och regler följs.

 

Läs mer om kontrollansvarig!

 

Boka även husbesiktning i Enköping och Eskilstuna

Om du befinner dig i Enköping eller Eskilstuna kan vi utföra en husbesiktning där. Vi arbetar i flera städer nära Västerås och kommer mer än gärna ut till dig för att utföra någon av våra besiktningar av hus. Kontakta oss!

 

Kostnad och pris för husbesiktning

Att förstå kostnaden för att besikta hus är viktigt. Priset för en besiktning av hus kan variera beroende på flera faktorer, såsom fastighetens storlek, typ av genomgång och dess omfattning. Vi på Mälardalens Bygg & Projektsupport utför detaljerade husbesiktningar i Västerås till konkurrenskraftiga priser samtidigt som vi säkerställer högsta möjliga kvalitet och noggrannhet i vårt arbete. Vi har även byggservice som tjänst som hjälper dig med små och medelstora byggprojekt. 

 

 

Vanliga frågor och svar

 

Vad kostar en husbesiktning i Västerås?

Kostnaden för en husbesiktning i Västerås beror på flera faktorer, inklusive fastighetens storlek och typ av besiktning. Vi på Mälardalens Bygg & Projektsupport erbjuder skräddarsydda lösningar och är transparenta med vårt pris för att besiktiga huset. Kontakta oss för en offert som passar just dina behov.

 

Hur länge gäller en husbesiktning?

En husbesiktning ger en ögonblicksbild av fastighetens skick vid besiktningstillfället. Vi rekommenderar regelbundna besiktningar för att hålla koll på fastighetens skick, särskilt vid större förändringar eller som en del av det löpande underhållet. Fråga oss gärna så berättar vi mer om riktlinjer och garantitider.

 

Vad ingår i en husbesiktning?

En standard husbesiktning omfattar en grundlig granskning av fastighetens strukturella element, inklusive tak, grund, väggar, fönster och dörrar, samt viktiga system som el, VVS och uppvärmning. Vi anpassar dock alltid våra besiktningar efter kundens specifika behov och önskemål. Inspektören undersöker också oegentligheter såsom ojämna golv, uppenbar fukt, färgförändringar med mera. I besiktningen kan det även ingå att mäta fukt, använda värmekamera, indikera fukt, granska konstruktioner med hög risk samt genomföra specifika kontroller i våtutrymmen.

 

 

GALLERI

Följ oss gärna på våra sociala medier