Kontrollansvarig I
västmanland och Västerås

Kontrollansvarig

Vi har personal som är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL
som kan stötta dig som byggherre genom hela byggprocessen. Vi
utarbetar specifika kontrollplaner med underliggande checklistor och
säkerställer att gällande regelverk uppfylls.

GALLERI

Följ oss gärna på våra sociala medier